Rydym nawr yn cynnig ymgynghoriadau rhithwir ac ymweliadau dilynol. Cliciwch yma i ddysgu mwy neu i amserlennu ymgynghoriad.

Adferwyd Eich Bywyd

Cymerwch Nod Mewn Canser Gyda Therapi Proton Yn ProCure

Dewch o Hyd i'ch Ateb Yma
TRINIAETH TORRI TORRI, CANLYNIADAU DARPARU

Therapi Proton effeithiol, rheoledig a manwl gywir yw un o'r mathau mwyaf datblygedig o driniaeth canser ymbelydredd. Gyda manwl gywirdeb pinpoint, mae therapi proton yn cyflwyno ymbelydredd yn uniongyrchol i'r tiwmor ac yn stopio, gan leihau amlygiad ymbelydredd i feinwe iach o'i amgylch a lleihau sgîl-effeithiau i'r eithaf.

A YW HAWL THERAPI PROTON I MI?

Mae Therapi Proton yn effeithiol wrth drin sawl math o ganserau a thiwmorau. Mae ei gywirdeb tebyg i laser yn ei gwneud yn driniaeth ddelfrydol ar gyfer hyd yn oed yr achosion mwyaf cymhleth, gan gynnwys tiwmorau siâp afreolaidd, tiwmorau pediatreg, a thiwmorau sydd wedi'u lleoli'n agos at organau beirniadol.

Yn Falch o Fod yn ProActive

Archwiliwch straeon o gryfder ac ysbrydoliaeth gan ein cymuned.

Tom

Tiwmor yr Ymennydd Meningioma

Gary

Canser y Prostad

Liz

Cancr y fron

Paul

Canser y Prostad

Mynychu Sesiwn Wybodaeth

Dysgu mwy am therapi proton a'n tîm gofal o'r radd flaenaf. Ymunwch â ni am sesiwn wybodaeth yn ein cyfleuster o'r radd flaenaf. Cysylltwch â'r ganolfan i gadw'ch lle heddiw.

ARWEINWYR MEWN GOFAL

Mae ein tîm gofal arbenigol nid yn unig yn darparu'r gorau mewn triniaeth canser, ond maent hefyd yn darparu'r gorau ar gyfer eich lles cyffredinol. Mae ein meddygon wedi hyfforddi yn rhai o sefydliadau mwyaf mawreddog y byd, gan gynnwys Ysgol Feddygol Harvard, MD Anderson a Phrifysgol Pennsylvania sydd â phrofiad helaeth o therapi proton. O'n oncolegwyr ymbelydredd blaenllaw i'n nyrsys oncoleg a'n staff cymorth, mae ein tîm cyfan wedi ymrwymo i gynnig amgylchedd cymunedol cynnes a chroesawgar sy'n gwella'ch iachâd.

TRIN CANCER PROSTATE GYDA THERAPI PROTON

Gyda gwyddoniaeth arloesol therapi proton, gall meddygon dargedu'r tiwmor yn union wrth leihau difrod i feinwe ac organau iach o'i amgylch. Yn wahanol i ymbelydredd pelydr-X safonol gan gynnwys Cyberknife, sy'n dibynnu ar ffotonau i gyrraedd celloedd canser, mae protonau yn adneuo eu pelydriad yn uniongyrchol i'r tiwmor ac yna'n stopio.

Gofynnwch am ymgynghoriad am driniaeth Canser Therapi Proton

I ddysgu mwy am therapi proton neu i drefnu apwyntiad rhithwir, llenwch y ffurflen isod a bydd rhywun yn cysylltu â chi i ateb eich cwestiynau.

   Mantais Therapi Proton

   Pan fydd ymbelydredd pelydr-X safonol yn rhyddhau ymbelydredd o'r eiliad y mae'n treiddio'r croen yr holl ffordd drwodd i ochr arall y tiwmor, mae therapi proton yn dyddodi ymbelydredd yn uniongyrchol i'r tiwmor heb adael trwy'r mater iach o'i amgylch.

   Partneriaid Arbenigol

   Mae ProCure yn cydweithredu ag ysbytai blaenllaw'r wlad ac arferion oncoleg ymbelydredd i ddod â therapi proton i gleifion. Mae ein cysylltiadau clinigol cynnwys Memorial Sloan Kettering, Mount Sinai, Montefiore, NYU, a Northwell Health.

   Siarad â Ni

   Darganfyddwch ai therapi proton yw'r driniaeth iawn i chi. Cysylltwch â'n Tîm Gofal neu gofynnwch am ragor o wybodaeth ar-lein.

    

   Cysylltwch â'n tîm gofal yn (877) 967-7628